مجله حقوق بین الملل
شماره 57 (پاییزـ زمستان 1396)
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریۀ مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   پاییز- زمستان 1396
فهرست مطالب
 
سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلّی مفهوم بشریت 
ابراهیم بیگ‌زاده، اسماعیل تاور
 
راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم‌های اقتصادی)
حسین شریفی طرازکوهی، ساسان مدرس سبزواری
 
محدودیت‌های اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی داوری یوکاس علیه روسیه
محمد علی بهمئی، مینا معینی
 
سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق)
حمیدرضا نیکبخت، مهدی هفتانی
 
بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز
محمود باقری، صدیقه فهیمی

تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین­الملل، به‌عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

مریم احمدی نژاد
 
کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازی اجباری و ضرورت پیوستن ایران به آن
عبداله عابدینی
 
ظرفیت­های نظم کنونی حقوق بین­الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی
علیرضا آرش‌پور، مجید زحمتکش
 
قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
سید یاسر ضیایی، احسان شکیب نژاد
 
راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل
فضل‌‌اله فروغی، بهزاد جودکی
 
رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر حفاظت از محیط‌زیست در فضای ماورای جو با تأکید بر رهیافت‌ها و چالش‌ها و خلأها
نادر مردانی، ابوذر بلاغی
 
تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی‌شدة (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالش‌ها
بهزاد رضوی‌فرد، محمد گرجی
 
ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا (وین 1980):
طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم‌ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی

فخرالدین اصغری آقمشهدی، حسین کاویار
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
 

 
نشانی الکترونیکی مجله: Cilamag@iripo.ir
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری