مجله حقوق بین الملل
مجله حقوقی بین المللی شماره 61 (پاییز - زمستان 1398)مجله حقوقی بین‌‌المللی


شماره
61  (پاییز ـ زمستان 1398)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 فهرست مطالب                          
                                                                
تحول مفهوم «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا
محسن محبی، محمدحسین لطیفیان
 
رابطه میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط‌زیست      
آرش بهزادی پارسی، سیدجمال سیفی
 
دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی
رحمت‌اله فرخی، محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
 
نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تأکید بر موازین بین‌المللی حقوق بشر        
رضا اسلامی، فاطمه ابوترابی
 
مشروعیت و آستانه جدایی چاره‌ساز در حقوق بین‌الملل       
محمد ویسی چمه، ستار عزیزی

مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بین‌الملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی 
مهدی حدادی، بهرام مرادیان
 
نقش داور بعد از صدور رأی 
عبدالله خدابخشی، مریم عابدین زاده شهری
 
توسعه در مفهوم سرمایه: نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه­گذاری با حقوق مالکیت فکری       
مرتضی اسدلو
 
گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی
حسین خلف رضایی
 
مسئولیت بین‌المللی اقدامات داعش در عراق        
حجت سلیمی ترکمانی
 
تهدیدها و تعهدات زیست‌محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ نسبت به آثار سوء زیست‌محیطی در ایران (ریزگردها)
نرگس اکبری، علی مشهدی
 
‌‌‌تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت        
حجت خدایی فام، علیرضا آرش‌پور
 
خلأ معاهداتی: لزوم کنکاش در تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در فرایند سدسازی از دیدگاه حقوق بین‌الملل        
احمدرضا توحیدی، مهدی کیخسروی
 
رسیدگی غیابی در رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری   
سوده شاملو
 
نمایه مقالات شماره‌های 59 و 60 مجله حقوقی بینالمللی        
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی

 

 
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری