مجله حقوق بین الملل
مجله حقوقی بین المللی شماره 60 ( بهار- تابستان)1398


مجلهٔ حقوقی بین‌‌المللی


شماره
60  (بهار ـ تابستان 1398)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 فهرست مطالب                          
                                                                               محمدرضا ضیایی بیگدلی، حسن باقرزاده

        نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه 
               
مهدی شهلا، لیلا بشارتی
              محمد حبیبی مجنده، محمد آقایان حسینی
             اعظم امینی، احسان دریادل
          الگوی برتر حقوق بین‌الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت‌نامه‌های اجرایی مؤثر                                                                                                 سیدضیاءالدین مدنی
             علیرضا ابراهیم‌گل، محمدصالح عطار
               نوید رهبر، محمدرضا نریمانی زمان‌آبادی
 
بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری                                                             محسن قدیر، حسین کاظمی فروشانی
 
شکنندگی مرزهای بین اصول احتیاط و پیشگیری                                                      
           آیت مولائی، حسن لطفی
 
تحلیل دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیرحقوقبشری با تأکید بر معاهدات تجاری و سرمایه‌گذاری                                                      مریم احمدی‌نژاد، یاسر امین‌الرعایا
            فیض‌الله جعفری، فاطمه حمیدیان
            مجید سربازیان، سروش رستم‌زاد اصلی
          هفت اقلیم «عقل» در روش‌شناسی حقوق بین‌الملل
        نگاهی تحلیلی به کتاب «سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل»                                 
        گودرز افتخار جهرمی
 
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری