آخرین شماره نشریه

مجلۀ حقوقی بین‌‌المللی  شماره 54
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریۀ مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             بهار - تابستان 1395

فهرست مطالب:
لزوم همکاری دولتها در زمینه­ مالیات بین المللی
محمد جعفر قنبری جهرمی، سعید عباسی
صابر نیاورانی، احسان جاوید
سید‌فضل‌الله موسوی، وحید بذّار
سید‌یاسر ضیایی، مهناز رشیدی
علیرضا ظاهری
حمید الهویی نظری
علی ایزدی
سید‌حسین سادات‌میدانی
عباس تدینی، سید‌مصطفی کازرونی
مرتضی حاجی‌پور
 


 
نشانی الکترونیکی مجله: Cilamag@iripo.ir
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
کلیه حقوق برای مرکز امور حقوقی بین المللی محفوظ است.