qq
1397/5/3 چهارشنبه هشدار رئیس دیوان بین المللی دادگستری به دولت امریکا: طوری اقدام کنید که دستور آتی دیوان، آثار مناسب خود را داشته باشد رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد، به دنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت امریکا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری طی نامه ای رسمی به تاریخ سه شنبه 2 مرداد 1397 (24 ژوئیه 2018) خطاب به مایکل پمپئو وزیر خارجه امریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت آمریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که از هرگونه اقدام جدید، اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید و طوری عمل نمایید که دستور آتی دیوان، آثار مناسب خود را داشته باشد.
هشدار رئیس دیوان بین المللی دادگستری به دولت امریکا:
طوری اقدام کنید که دستور آتی دیوان، آثار مناسب خود را داشته باشد

 

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد، به 
دنبال شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت امریکا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری طی نامه ای رسمی به تاریخ  سه شنبه 2 مرداد 1397 (24 ژوئیه 2018) خطاب به مایکل پمپئو وزیر خارجه امریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت آمریکا، به دولت آن کشور هشدار داد که از هرگونه اقدام جدید، اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید و طوری عمل نمایید که دستور آتی دیوان، آثار مناسب خود را داشته باشد.1
دکتر محسن محبی افزود: موضوع دادخواست ایران این است که اقدام امریکا در برگرداندن تحریمهای یکجانبه، خلاف تعهدات بین‌المللی امریکا در عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴ است. بهموجب این عهدنامه، امریکا متعهد شده با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته، و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود و آزادی تجارت و دریانوردی بین دو کشور وجود داشته باشد2.
وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران به علت فوریت امر و آثار سوء ناشی از برگرداندن تحریمهای یکجانبه امریکا بویژه در حوزه سلامت و درمان و دارو و خصوصاً امنیت هوایی، همزمان با طرح دعوای رسمی، از دیوان خواسته بود تا زمانی که دیوان در مرحله رسیدگی و صدور رای در دعوای اصلی قرار دارد، بهعنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه‌ای، برگرداندن تحریمها را ممنوع کند و از دولت امریکا بخواهد که این اقدامات را متوقف سازد3.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ادامه داد: رئیس دیوان بین المللی دادگستری با توجه به اهمیت و فوریت امر و با توجه به اینکه قضات دیوان در مرخصی هستند، با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری، طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد  "از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریمها) طوری عمل نماید که دستور آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اوت 2018 صادر خواهد شد، آثار مناسب خود را داشته باشد."
به موجب دستور دیوان، جلسه رسیدگی برای درخواست صدور دستور موقت برای 27 اوت 2018 ( پنجم شهریور 1397) تعیین شده است4.
 
امتیاز دهی
 
 

سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری