مجله حقوق بین الملل

مجله حقوقی بین‌‌المللی

شماره 58  (بهار ـ تابستان 1397)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه مرکـز امـور حقـوقی بین‌المللی
ریاست جمهوری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرست مطالب

نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری
محسن محبی، اسماعیل سماوی
 
قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت
محمدعلی بهمئی، حسنی شیخ عطار
 
قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا
محمد حبیبی مجنده، ساناز کامیار راد
 
نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین‌المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی‌های نفتی ناشی از حمل‌ونقل دریایی
حسن بادینی، محمود جعفری چالشتری
 
مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین‌الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین
رضا موسی‌زاده، حامد گلیجانی مقدم
 
تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل
پوریا عسکری، حمید مسعودی کوشک

جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی

همایون مافی، حسام کدیور
 
مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین‌الملل
محمد‌حسین رمضانی قوام‌آبادی، حیدر پیری
 
تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری‌های سرمایه‌گذاری
علی رضائی
 
انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران
مصطفی بختیاروند، میترا احمدی
 
ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
بیژن حاجی عزیزی، بیژن بیات
 
ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل
زهرا محمودی کردی
 
نمایه مقالات شمارههای 55، 56 و 57 مجله حقوقی بینالمللی
 
چکیده مقالات به زبان انگلیسی
 
دانلود فرم تعهدنامه و تاییدیه
دانلود فرم ارزیابی مقالهنشانی الکترونیکی مجله: Cilamag@iripo.ir
1
سایت های فارسی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
سایت های خارجی
دیوان دائمی داوری