1395/9/30 سه شنبه
متن کامل منشور حقوق شهروندی در تاریخ بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید
1395/8/12 چهارشنبه
داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) متشکل از: دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل، دکتر محسن محبی مشاور رئیس جمهور در حقوق بین الملل و رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی، دکتر علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نمایندۀ دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) و دکتر حسین پیران مشاور ارشد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از طرف جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره شش ساله تعیین و نام و مشخصات آنها در فهرست رسمی داوران و گروه های ملی داوری کشورها در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) ثبت و در تارنمای رسمی دیوان مزبور درج شده است.
1395/8/12 چهارشنبه
داوران گروه ملی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) متشکل از دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین¬الملل، دکتر محسن محبی مشاور رئیس جمهور در حقوق بین¬الملل و رئیس مرکز امور حقوقی بین¬المللی، دکتر علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند و نمایندۀ دائم کشورمان نزد سازمان منع سلاح¬های شیمیایی (OPCW) و دکتر حسین پیران مشاور ارشد دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از طرف جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره شش ساله تعیین و نام و مشخصات آنها در فهرست رسمی داوران و گروه¬های ملی داوری کشورها در دیوان دائمی داوری لاهه (PCA) ثبت و در تارنمای رسمی دیوان مزبور درج شده است.
1395/4/12 شنبه
دادخواست رسمی تهران علیه دولت ایالات متحده آمریکا را نماینده رابط جمهوری اسلامی ایران، عصر روز چهارشنبه گذشته در دیوان دادگستری بین المللی در لاهه (هلند) ثبت کرد.
رویدادها
اطلاعیه ها
جدیدترین های کتابخانه
 

سایت‌های خارجی
دیوان دائمی داوری
دیوان بین المللی کیفری
دیوان بین المللی دادگستری
دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده
سازمان ملل متحد
سایت‌های داخلی
رئیس جمهور
سایت مجله حقوقی بین المللی
کتابخانه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری
سايت قوانين و مقررات كشور
کلیه حقوق برای مرکز امور حقوقی بین المللی محفوظ است.